Rozwód a kredyt hipoteczny. Jak przenieść lub podzielić kredyt po rozwodzie?

Koleje losu są nieprzewidywalne i zdarza się, że dorośli ludzie podejmują decyzję o rozstaniu. Rozwód to nie tylko emocjonalna karuzela, ale także kwestie związane z podziałem zobowiązań finansowych i majątku. Często spotykanym problemem, jest kredyt hipoteczny. Dla banku, rozwód nie wpływa na zmianę warunków spłaty finansowania. Co w takiej sytuacji możecie zrobić?

Rozwód i kredyt hipoteczny – co na to Kodeks Cywilny?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, rozwód skutkuje ustaniem ustroju wspólności majątkowej między małżonkami. Jednocześnie w takiej sytuacji dochodzi do podziału ich wspólnego majątku, w tym mieszkania wspólnie kupionego na kredyt.

Ważne! W momencie rozwodu sąd decyduje o podziale wspólnych składników majątku małżonków, ale dotyczy to wyłącznie aktywów. Sędzia nie zajmie się podziałem pasywów, a więc zobowiązań finansowych zaciągniętych wspólnie przez małżeństwo. Innymi słowy, sędzia nie powie, kto ma spłacić kredyt hipoteczny po rozwodzie.

Istnieją przepisy, które sugerują, co możesz zrobić z kredytem w przypadku rozstania. Dla przykładu art. 392 Kodeksu Cywilnego informuje, że jeden ze współmałżonków może zwolnić drugiego z długu, a następnie przejąć spłatę kredytu na siebie. Co więcej, zgodnie z art. 519 KC na miejsce zwolnionego małżonka może wejść osoba trzecia. Może to być np. partner lub partnerka kredytobiorcy.

Dla banku rozpad małżeństwa potwierdzony przez sąd nie ma znaczenia. Oznacza to, że kredytobiorcy są zobligowani do spłaty kredytu. Jeśli strony nie znajdą konsensusu w kwestii płatności rat i przestaną obsługiwać zobowiązania, to bank będzie egzekwował ten obowiązek od obojga z nich.

Czy poinformować bank o rozwodzie?

Bank jest zainteresowany przede wszystkim terminową spłatą kredytu hipotecznego. Rozstanie małżonków nie ma znaczenia dla niego znaczenia. Instytucja finansowa podobnie podchodzi do kwestii podziału raty pomiędzy kredytobiorców. Najważniejsze, aby raty były regulowane terminowo.

Istnieją jednak pewne obowiązki, których należy dopełnić po rozwodzie. Istotna jest aktualizacja danych osobowych oraz kontaktowych. Jeśli zmienisz adres, numer dowodu osobistego lub nazwisko, to należy o tym poinformować bank.

W sytuacji, gdy nie możesz porozumieć się z byłą żoną lub mężem, co do spłaty, najlepiej porozmawiać z przedstawicielem banku. Istnieje szansa, że uda się wypracować korzystne rozwiązanie tego problemu.

Pamiętaj! Jeśli była partnerka lub partner przestaną terminowo obsługiwać kredyt hipoteczny, to odpowiesz solidarnie a powstały dług.

Podział majątku: Co z kredytem i nieruchomością po rozwodzie?

Rozstanie się małżonków, potwierdzone przez sąd, wymaga podziału majątku wspólnego. Istnieje jednak pewien wyjątek. Jest nim sytuacja, w której małżonkowie mieli ustanowioną wcześniej rozdzielność majątkową. W takiej sytuacji każda ze stron ma wyłącznie majątek osobisty, który nie podlega podziałowi.

W sytuacji, gdy byli małżonkowie za pomocą wspólnego kredytu, kupili mieszkanie lub dom, to mogą dokonać podziału wspólnej nieruchomości umownie lub sądownie. Podział umowny powinien odbyć się przed notariuszem, ponieważ wszelkie zmiany właściciela w księdze wieczystej wymagają sporządzenia aktu notarialnego.

Alternatywą dla podziału umownego, jest skierowanie wniosku do sądu o przeprowadzenie podziału majątku. Warto pamiętać, że sąd nie robi tego automatycznie podczas sprawy rozwodowej, a na podstawie odrębnego wniosku.

Jako byli małżonkowie możecie podzielić nieruchomość w dowolny sposób. Natomiast, gdy sprawą zajmie się sąd, to najpewniej będzie kierować się art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego zapisami małżonkowie mają w majątku wspólnym równe udziały po 50%. Orzeczenie o rozwodzie oznacza, że byli małżonkowie stają się współwłaścicielami w części ułamkowej.

Co można zrobić z podzieloną nieruchomością?

 • Dom lub mieszkanie może przejąć jedna ze stron. W takiej sytuacji wymaga to spłacenia byłego partnera, co wiąże się z przekazaniem kwoty stanowiącej 50% przejętej nieruchomości.
 • Lokal mieszkalny można sprzedać, spłacić kredyt, a następnie podzielić się pozostałą kwotą.

Często najlepszym rozwiązaniem jest polubowne znalezienie rozwiązania. Wówczas możesz wypracować z byłą partnerką lub partnerem korzystne porozumienie dla obu stron. W innym wypadku pozostaje sąd, dodatkowe koszty i nerwy, których mimo wszystko warto spróbować uniknąć.

Spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie – jak wygląda?

Istnieją przynajmniej cztery scenariusze spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie. Spłata hipoteki po rozwodzie może wyglądać następująco:

 1. Kredyt tylko na jednego z małżonków – w sytuacji, gdy jedna z osób zaciągnęła kredyt hipoteczny przed wstąpieniem w związek małżeński i tylko on widnieje w umowie kredytowej, to za spłatę zobowiązania nadal będzie odpowiedzialna ta sama osoba.
 2. Zakup nieruchomości na kredyt przez małżeństwo – zobowiązania po rozwodzie nadal są kwestią wspólną stron, które odpowiadają za nie solidarnie. Wyjściem z tej sytuacji może być sprzedaż nieruchomości i spłata zobowiązania w banku. Alternatywnie jeden z byłych małżonków może przejąć nieruchomość i spłacić byłą partnerkę lub partnera.
 3. Kredyt, rozwód i dziecko – sąd orzekając rozwód, decyduje, z którym rodzicem zostaną dzieci. Niemniej jednak ten fakt, nie wpływa na to, kto ma spłacać kredyt po rozwodzie. Strony powinny wypracować w tej sprawie wspólne stanowisko.
 4. Hipoteka a rozwód z orzeczeniem o winie – może się wydawać, że strona winna rozpadu małżeństwa powinna wziąć na siebie odpowiedzialność i spłacić długi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma winna lub winny nie mają takiego obowiązku. W związku z tym warto zastanowić się nad kwestią spłaty kredytu.

Takie same zasady dotyczą spłaty kredytu hipotecznego, jak i kredytu gotówkowego zaciągniętego przez małżonków. Dobrze, gdyby stronom udało się dojść do porozumienia w kwestii spłaty, choć z tym bywa różnie. Pozytywną wiadomością jest to, że istnieje wiele różnych sposobów na rozwiązanie nawet zawiłych problemów.

Jak przenieść kredyt po rozwodzie?

W przypadku rozwodu często zdarza się, że po uzgodnieniu, jedna ze stron przejmuje kredyt hipoteczny. Jednak, aby doprowadzić do takiej sytuacji, zgodę musi wydać bank finansujący mieszkanie. Instytucja finansowa sprawdzi zdolność kredytową potencjalnego przejmującego i jeśli uzna, że jest on zdolny do dalszej spłaty, to do umowy zostanie sporządzony aneks. 

Jeśli bank nie zgodzi się na zmianę warunków kredytowania, to możesz postarać się poprawić swoją zdolność kredytową. Istnieje na to kilka sposobów i są to m.in.:

 • poręczenie innej osoby;
 • przejęcie kredytu z inną osobą, np. członkiem rodziny, nowym partnerem;
 • zastaw na nieruchomości;
 • zgoda na dodatkowe zabezpieczenie kredytu, np. zapłata prowizji lub ubezpieczenie.

Po orzeczeniu o rozwodzie i przeniesieniu kredytu hipotecznego na ex-współmałżonka, pojawia się konieczność wprowadzenia zmian w księdze wieczystej. We wniosku zaznacz, że jego celem jest wykreślenie byłego małżonka jako współwłaściciela. Jeśli pozostałe parametry nie ulegają zmianie, w KW nie będzie trzeba nic więcej zmieniać. Do wniosku należy dołączyć wieczystoksięgowy odpis prawomocnego wyroku rozwodowego.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego – niezbędne czy nie?

Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Mimo rozwodu współkredytobiorcy nadal w równym stopniu odpowiadają za spłatę kredytu hipotecznego. W związku z tym to od decyzji stron zależy, jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie.

Najważniejsze dla byłych małżonków jest regularne spłacanie rat. Opóźnienia lub brak płatności negatywnie odbiją się na historii kredytowej. W skrajnych przypadkach nieruchomość może zostać przejęta, a następnie zlicytowana przez bank. W związku z tym, warto przemyśleć, co zrobić z kredytem po rozwodzie. Istnieje kilka rozwiązań jak np.:

 • sprzedaż nieruchomości i spłata kredytu;
 • dalsza wspólna spłata zobowiązania;
 • wynajem nieruchomości i opłata czynszu z rat;
 • przepisanie kredytu na jedną ze stron.

Wszystkie wymienione scenariusze wymagają współpracy pomiędzy stronami. Niezależnie od tego, czy rozstajecie się w dobrej atmosferze, czy w złej, warto spisać umowę, która będzie zawierała opis, jak zostanie podzielony kredyt po rozwodzie. Natomiast, gdy jedna ze stron przejmuje nieruchomość, pamiętaj, aby dopilnować formalności w banku i księdze wieczystej.

Jak spłacić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Najprostszą drogą jest sprzedaż nieruchomości. Niestety w przypadku frankowiczów sprawa nie jest taka łatwa. Wartość mieszkania lub domu może nie pokryć całości zobowiązania, co poniekąd wymusza na byłych małżonkach współpracę w tym zakresie. Jeśli jednak zaciągnęliście kredyt w złotówkach, to sprzedaż może uwolnić Was od długu.

Jednym ze sposobów na spłatę kredytu, jest wynajem nieruchomości. Czynsz może w całości pokryć ratę lub wyraźnie obniżyć comiesięczne zobowiązanie. W przyszłości mieszkanie możecie przekazać dziecku lub nadal czerpać korzyści finansowe z najmu.

Przeczytaj także: Kredyt hipoteczny a harmonogram spłat – jak zoptymalizować spłatę kredytu?

Rozwód a kredyt hipoteczny

Rozwód nie zwalnia kredytobiorców z obowiązku spłaty. Postanowienia umowy kredytowej są nadal w mocy i tylko od małżonków zależy, jak umówią się, co do spłaty swoich zobowiązań finansowych. Warto wypracować rozwiązanie, które będzie optymalne dla obu stron, a tych jest przynajmniej kilka. Jednak w tym wszystkim najważniejsze jest ustabilizowanie emocji i spokój, który stwarza warunki do planowania przyszłości. 


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Ekspert Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym ekspertem kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Kredyt hipoteczny – do jakiego wieku można go dostać?

Niemal każdy marzy o własnym mieszkaniu lub domu. Jednym ze sposobów finansowania zakupu nieruchomości jest kredyt hipoteczny. Należy jednak wiedzieć, że jest to produkt o ograniczonej dostępności dla osób mających 70-80 lat. Co jeszcze wpływa na decyzję banku? Ograniczenia dotyczące finansowania zakupu mieszkania na kredyt przez seniorów, wynikają z polityki banku i oceny ryzyka transakcji. […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły