Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego – niezbędne czy nie?

Każdy, kto chce zaciągnąć zobowiązanie hipoteczne, musi liczyć się z tym, że banki będą wymagać zawarcia polisy ubezpieczenia nieruchomości. To jednak nie wszystko. Oprócz aktywnego ubezpieczenia konieczna jest także cesja praw do odszkodowania na rzecz banku. Dzięki temu instytucja finansowa zabezpiecza swoje interesy na wypadek zniszczenia nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Zobacz, jak działa polisa ubezpieczenia domu lub mieszkania i dlaczego jest zawsze wymagana do kredytu mieszkaniowego.

Czym jest polisa ubezpieczenia nieruchomości z kredytem hipotecznym?

Umowa ubezpieczenia nieruchomości, która została kupiona w ramach kredytu hipotecznego to polisa, która jest uznawana za obligatoryjne zabezpieczenie. Banki komercyjne zawsze nakładają na kredytobiorcę obowiązek podpisania takiej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dodatkowo konieczna jest cesja praw na bank finansujący, aby w razie pożaru lub innej katastrofy wpływającej na budynek instytucja mogła odzyskać należne pieniądze.

Sam fakt wykupienia polisy ochronnej na dom lub mieszkanie może wpływać bezpośrednio na miesięczne koszty – także te kredytowe. Przykładowo: bank po otrzymaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości może zgodzić się na niewielkie obniżenie prowizji lub oprocentowania kredytu.

Polisa ubezpieczenia nieruchomości a cesja praw na bank – co warto wiedzieć?

Standardowym zabezpieczeniem dla kredytów mieszkaniowych jest polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją praw na bank. To oznacza, że przelew należnej wierzytelności z ubezpieczenia zostanie wykonany na rzecz banku lub na właściciela nieruchomości, ale tylko za zgodą instytucji.

Jak działa cesja polisy ubezpieczenia nieruchomości? Wbrew pozorom to dość proste. Rozróżniamy trzy rodzaje szkód, które mogą wystąpić na budynku finansowanym kredytem hipotecznym.

  1. Niewielkie szkody

W tym przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie na rachunek bankowy osoby, które pozostaje właścicielem nieruchomości. Tutaj pojawiają się ograniczenia kwotowe, np. kilka tysięcy złotych. Bank w przypadku niewielkich szkód nie rozlicza kredytobiorców z otrzymanych pieniędzy.

  1. Rażące szkody

Jeśli na nieruchomości pojawi się szkoda, która rażąco wpływa na komfort użytkowania budynku, wtedy to bank podejmuje decyzję, komu wypłacić należne odszkodowanie. Kredytobiorcy, którzy zalegają z płatnościami rat kredytu hipotecznego, muszą liczyć się z tym, że bank prawdopodobnie zabierze całą kwotę odszkodowania. Jeśli instytucja postanowi przekazać odszkodowanie kredytobiorcy, wtedy konieczne będzie udokumentowanie przeprowadzonych prac remontowych.

  1. Szkoda całkowita nieruchomości

To spory problem zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Niemniej jednak ubezpieczenie zadziała tak, że cały kredyt hipoteczny zostanie spłacony w ramach polisy. Niestety to nie rozwiązuje problemu, gdyż osoba poszkodowana traci lokum, w którym mogłaby mieszkać. Alternatywne rozwiązanie to próba negocjacji z bankiem, aby środki z odszkodowania na całkowitą spłatę kredytu przeznaczyć na zakup nowej nieruchomości, która stanie się dodatkowym zabezpieczeniem zobowiązania.

Jaki zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie nieruchomości?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje podobny zakres ochrony w ramach umowy ubezpieczenia nieruchomości. To głównie ochrona murów i stałych elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi. A zatem polisa od ubezpieczenia nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym obejmuje:

  • zalanie,
  • powódź,
  • pożary,
  • opady śniegu i gradu,
  • inne zdarzenia atmosferyczne, np. huragany, porywiste wiatry, uderzenie pioruna, a nawet osunięcie się ziemi.

Dodatkowo polisa ochronna może też obejmować wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub aktów wandalizmu na nieruchomości. Dla osób, które zawierają umowy kredytów hipotecznych, taka polisa ubezpieczeniowa jest wymagana przez banki. To obligatoryjny warunek, aby móc skorzystać z oferty kredytu mieszkaniowego.

Zobacz też: Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie nieruchomości a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Oczywiście żadna polisa ubezpieczenia nieruchomości nie uchroni nas w 100% przed skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych oraz występowaniu szkód na mieszkaniach lub domach. Pamiętajmy, że umowa polisy ubezpieczenia budynku będzie obligatoryjnie wymagana przez cały czas trwania umowy kredytowej. Po spłacie zobowiązania decyzja o kontynuowaniu polisy należy wyłącznie do właściciela nieruchomości. Niemniej jednak warto korzystać z takiej formy ochrony budynku, nawet poza kredytem hipotecznym. Dzięki temu nie ma ryzyka, że jakiekolwiek uszkodzenie nieruchomości spowoduje nadszarpnięcie domowego budżetu.


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Ekspert Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym ekspertem kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Rozwód a kredyt hipoteczny. Jak przenieść lub podzielić kredyt po rozwodzie?

Koleje losu są nieprzewidywalne i zdarza się, że dorośli ludzie podejmują decyzję o rozstaniu. Rozwód to nie tylko emocjonalna karuzela, ale także kwestie związane z podziałem zobowiązań finansowych i majątku. Często spotykanym problemem, jest kredyt hipoteczny. Dla banku, rozwód nie wpływa na zmianę warunków spłaty finansowania. Co w takiej sytuacji możecie zrobić? Rozwód i kredyt […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły