Kredyt hipoteczny a harmonogram spłat – jak zoptymalizować spłatę kredytu?

Czym jest harmonogram spłat kredytu hipotecznego – inaczej plan spłaty kredytu? To nic innego jak załącznik do umowy kredytowej w formie tabeli przedstawiającej zbliżające się daty spłat kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. Dokument ten determinuje, w jakich terminach kredytobiorca powinien spłacać kolejne części zobowiązania. Czy harmonogram spłaty kredytu hipotecznego może ulec zmianie? Jak dokładnie wygląda taki załącznik? Czytaj dalej!

Czym jest harmonogram kredytu hipotecznego i co zawiera?

Harmonogram spłaty kredytu to dokument będący integralną częścią umowy kredytowej zawieranej z bankiem. Jest to element obowiązkowy, którego przygotowanie leży w gestii instytucji bankowych – zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku. Taki plan spłaty zobowiązania (nie tylko kredytu hipotecznego, ale też kredytu gotówkowego czy pożyczki) zawiera przede wszystkim dokładnie opisane daty płatności kolejnych rat, a także ich wysokość. Obowiązkiem kredytobiorcy jest dostosowanie się do prezentowanego harmonogramu i spłacanie rat kapitałowo-odsetkowych w określonych kwotach i terminach.

Jak wygląda harmonogram spłaty kredytu. Jest to załącznik dostarczany klientowi w formie papierowej lub elektronicznej, który oprócz wspomnianych wyżej informacji zawiera również m.in.:

 • rodzaj spłacanego zobowiązania;
 • dane kredytobiorcy;
 • rodzaj rat – mogą być stałe, malejące lub rosnące;
 • okres spłaty zobowiązania;
 • wysokość rat – z uwzględnieniem podziału na część kapitałową oraz część odsetkową;
 • całościowa pozostała kwota do spłaty – pomniejszona o już spłacone raty.

Nowy harmonogram spłaty kredytu – kiedy plan może ulec zmianie?

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu jest jak najbardziej możliwa. Dochodzi do niej w następujących przypadkach:

 • gdy kredytobiorca decyduje się nadpłacić ratę – powoduje to zmianę jej wysokości bądź okresu kredytowania;
 • gdy dojdzie do zmiany oprocentowania kredytu – co dzieje się np. gdy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe;
 • gdy zmienią się warunki umowy kredytowej – np. oprocentowanie przekształci się ze zmiennego w stałe lub gdy raty zmienią się ze stałych w malejące;
 • gdy kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z wakacji kredytowych – wówczas następuje zawieszenie spłaty zobowiązania na okres kilku miesięcy i automatyczne wydłużenie czasu trwania umowy kredytowej;
 • w przypadku restrukturyzacji kredytu – zwykle skutkuje to wydłużeniem okresu spłaty i zmniejszeniem wysokości comiesięcznych rat.

Jak widać, plan spłaty kredytu może ulec zmianie w wielu sytuacjach. Jeśli do niej dojdzie, bank zobowiązany jest zaktualizować harmonogram spłaty rat i wysłać klientowi nowy dokument. 

Spłata kredytu hipotecznego – jaki rodzaj rat?

Przy spłacie kredytu hipotecznego mamy najczęściej do czynienia z dwoma rodzajami rat: ratami równymi bądź malejącymi. Raty równe charakteryzują się stałą wartością przez cały okres spłaty – przy czym warto pamiętać, że na początku odsetki stanowią większą część raty niż kapitał. Po pewnym czasie proporcje się zmieniają i to część kapitałowa stanowi większy procent całej raty.

W przypadku rat malejących kredytobiorca zaczyna spłacać raty w większej kwocie – kapitał od początku do końca stanowi dużą część raty. Zmianie ulega natomiast część odsetkowa. Ponieważ zobowiązanie spłacane jest szybciej, maleją również odsetki, a w konsekwencji cała rata. 

Harmonogram spłaty rat kredytu a nadpłata kredytu

Czy można jakoś zoptymalizować i przyspieszyć spłatę kredytu hipotecznego? To pytanie zadaje sobie wielu moich klientów i jest ono jak najbardziej zrozumiałe – w końcu im więcej jest rat i im dłuższy okres kredytowania, tym większe będą koszty całego zobowiązania. Logicznym posunięciem wydaje się zatem skorzystanie z rat malejących, by szybciej spłacić kapitał i „pozbyć się” zobowiązania. Nie wszyscy jednak mogą sobie pozwolić na takie rozwiązanie. Jakie są więc możliwości?

Kredytobiorcy mogą zdecydować się na 2 opcje:

 • Nadpłatę kredytu. Jeśli nie wiesz, jak szyby spłacić kredyt hipoteczny, to może być świetne rozwiązanie dla Ciebie. Nadpłacając kredyt, możesz zdecydować na skrócenie okresu kredytowania przy zachowaniu wysokości rat na niezmienionym poziomie; możesz też wybrać niższe raty, zachowując ten sam okres spłaty zobowiązania. 
 • Przedterminową spłatę kredytu. To jednorazowe wpłacenie kwoty, które pozostała do spłaty całego zobowiązania. Doskonała opcja dla osób, które otrzymały dodatkowy zastrzyk gotówki i mogą przed czasem zakończyć umowę kredytową z bankiem. 

Masz pytania dotyczące harmonogramu spłaty kredytu hipotecznego? Zastanawiasz się, jak przygotować się na ewentualne zmiany planu i czy warto dążyć do wcześniejszej spłaty zobowiązania? Jako niezależny doradca kredytowy pomogę Ci znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Zapraszam do kontaktu!


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Ekspert Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym ekspertem kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Rozwód a kredyt hipoteczny. Jak przenieść lub podzielić kredyt po rozwodzie?

Koleje losu są nieprzewidywalne i zdarza się, że dorośli ludzie podejmują decyzję o rozstaniu. Rozwód to nie tylko emocjonalna karuzela, ale także kwestie związane z podziałem zobowiązań finansowych i majątku. Często spotykanym problemem, jest kredyt hipoteczny. Dla banku, rozwód nie wpływa na zmianę warunków spłaty finansowania. Co w takiej sytuacji możecie zrobić? Rozwód i kredyt […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły