Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny

Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny zawsze warto jak najlepiej przygotować się do tego procesu. Niezbędne jest wstępne oszacowanie zdolności kredytowej oraz przeanalizowanie historii kredytobiorcy w rejestrach BIK. To standard, aby dowiedzieć się, jakie mamy realne szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego. Kluczowym czynnikiem, który rzutuje na wysokość zdolności kredytowej oraz możliwość ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest źródło dochodu. Zobacz, czy umowa zlecenie jest wystarczająca do uzyskania hipoteki w banku.

Kredyt hipoteczny z umową zlecenie – czy to w ogóle możliwe?

Banki komercyjne, które udzielają kredytów hipotecznych, muszą stosować się do ogólnych przepisów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dotyczy to nie tylko jasności przedstawiania ofert finansowania, ale także metod weryfikacji potencjalnych kredytobiorców. Banki w Polsce o wiele przychylniej patrzą na wnioski od osób, które mają stabilną umowę o prace na czas nieokreślony lub określony (minimum 12 miesięcy) z jednym pracodawcą.

Oczywiście posiadanie umowy o pracę nie jest warunkiem umożliwiającym uzyskanie kredytu mieszkaniowego. Na ten moment wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne są akcpetowane przez banki na etapie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Niemniej jednak najczęściej nie mogą stanowić podstawowego dochodu kredytobiorcy. 

Planujesz zmienić miejsce zatrudnienia? Przeczytaj więcej: Kredyt hipoteczny a zmiana pracy – jak to wpływa na zdolność kredytową?

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie kredytu hipotecznego z umową zlecenie jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli udowodnimy wobec banku, że współpraca z pracodawcą jest długotrwała, a umowa zlecenie jest podpisana na czas nieokreślony – wtedy mamy realną szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Zasady przyznawania kredytów hipotecznych z umową zlecenie

Każda instytucja finansowa indywidualnie ustala metody weryfikacji kredytobiorców. Kredytobiorcy pracujący na podstawie umowy zlecenia muszą liczyć się z kilkoma scenariuszami. W najlepszym przypadku bank zaakceptuje pełne dochody otrzymywane za umowę cywilnoprawną i na ich podstawie oszacuje zdolność kredytową.

Często zdarza się też, że bank może przyjąć tylko część wynagrodzenia z umowy zlecenie, np. 80%.

Kilka cech, jakie powinna mieć idealna umowa zlecenie do kredytu hipotecznego to przede wszystkim: ciągłość zatrudnienia, wpływy środków bezpośrednio na rachunek bankowy, niezmienny pracodawca przez dłuższy czas.

Długość i ciągłość zatrudnienia

Aby zmaksymalizować swoje szanse na kredyt hipoteczny, warto zadbać o ciągłość zatrudnienia. Podpisywanie wielu umów zlecenie w krótkich odstępach czasu nie zostanie dobrze zinterpretowane przez bank. Nasza sytuacja będzie o wiele korzystniejsza przy jednej umowie zlecenie realizowanej stale, np. od kilku lat.

Banki preferują też dłuższy okres zatrudnienia. W przypadku umowy cywilnoprawnej najkorzystniejsza będzie umowa na czas nieokreślony lub na co najmniej 12-miesięcy do przodu.

Uwaga! Jakiekolwiek przerwy w ciągłości uzyskiwanego wynagrodzenia dłuższe niż 30 dni mogą skutkować całkowitym odrzuceniem wniosku kredytowego ze względu na brak wiarygodności kredytobiorcy.

Wpływy na konto bankowe

To ważne, aby wszystkie pieniądze otrzymywane w zamian za pracę na umowę zlecenie trafiały na konto bankowe. Wnioskodawca na etapie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy będzie zobowiązany do przedstawienia m.in. wyciągów z rachunku bankowego z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy. 

To niezbędne, aby bank mógł potwierdzić prawdziwość danych podanych we wniosku. Dodatkowym dokumentem niezbędnym do weryfikacji może być zaświadczenie o dochodach na druku od pracodawcy.

Hipoteka dla umowy cywilnoprawnej – jakie dokumenty są wymagane przez banki?

Instytucje finansowe w Polsce wymagają szeregu dokumentów, które będą potwierdzeniem wiarygodności źródła dochodu. To szczególnie ważne w przypadku umowy cywilnoprawnej, aby dokładnie udokumentować wszystkie osiągane dochody. Standardowa dokumentacja potrzebna do załączenia wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny to:

  • kopia deklaracji PIT za poprzedni rok,
  • kopia umowy zlecenie,
  • wyciągi wpływów z konta bankowego – najlepiej z ostatnich 12 miesięcy,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na druku od pracodawcy.

To niezbędna dokumentacja, której potrzebujemy na etapie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje tym, że bank wysyła prośbę o uzupełnienie dokumentacji lub może też odrzucić wniosek kredytowy.

Jak przygotować się do kredytu hipotecznego z umową zlecenie? Podsumowanie

Jeśli zamierzasz wnioskować o kredyt na mieszkanie z umową zlecenie, koniecznie skontaktuj się z ekspertem finansowym. Otrzymasz kompleksową pomoc w zakresie obliczenia zdolności kredytowej, przeanalizowania raportu BIK oraz kompletowania dokumentów potrzebnych do kredytu.

Aby zmaksymalizować swoje szanse na nowe zobowiązanie z umową zlecenie, warto zredukować obciążenia gospodarstwa domowego, np. w ramach pożyczek i innych kredytów. Podsumowując: kredyt hipoteczny z umową zlecenie jest możliwy, ale wymaga od kredytobiorcy o wiele wyższych zarobków i zaangażowania aniżeli w przypadku ubiegania się o finansowanie na umowie o pracę.


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Ekspert Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym ekspertem kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Rozwód a kredyt hipoteczny. Jak przenieść lub podzielić kredyt po rozwodzie?

Koleje losu są nieprzewidywalne i zdarza się, że dorośli ludzie podejmują decyzję o rozstaniu. Rozwód to nie tylko emocjonalna karuzela, ale także kwestie związane z podziałem zobowiązań finansowych i majątku. Często spotykanym problemem, jest kredyt hipoteczny. Dla banku, rozwód nie wpływa na zmianę warunków spłaty finansowania. Co w takiej sytuacji możecie zrobić? Rozwód i kredyt […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły