Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Na koszt kredytu hipotecznego składa się wiele opłat, a jedną z nich jest ubezpieczenie pomostowe. Bank w ramach takiego zobowiązania udostępnia klientowi dużą kwotę pieniędzy i musi się odpowiednio zabezpieczyć. Taką ochroną jest oczywiście hipoteka na nieruchomości. Jaka jest natomiast rola ubezpieczenia pomostowego?

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Bank ustanawia zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości, ale nie jest ono aktywne od razu – dochodzi do tego dopiero wówczas, gdy wprowadzony zostanie odpowiedni wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Klient natomiast oczekuje wypłaty pieniędzy, aby móc kupić wymarzone mieszkanie czy dom. Bank w takich przypadkach nie czeka na to, aż zostanie dokonany wpis w księdze wieczystej nieruchomości, tylko stosuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia pomostowego.

Jest ono aktywne od momentu zawarcia umowy kredytowej do uprawomocnienia się wpisu w owej księdze wieczystej nieruchomości. Dla klienta ubezpieczenie pomostowe jest dodatkowym kosztem, który będzie musiał on pokryć za okres oczekiwania na ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Dla banku jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku zwiększyłoby się ponoszone przez instytucję ryzyko.

Ze względu na to, że sądy zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami, wydłużył się okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. W efekcie w dużym miastach w sądach rejonowych oczekuje się na taki wpis średnio od 5 do 8 miesięcy. Choć wielu kredytobiorcom może się to wydawać nie do pojęcia, to jednak obecnie takie okresy są normą. Np. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie informuje na swojej stronie, że obecnie średni czas rozpoznawania wniosków wynosi 10 miesięcy (z wyłączeniem wniosków przekształceniowych).

Dzięki ubezpieczeniu pomostowemu bank w razie nieprawidłowości może uzyskać odszkodowanie od towarzystwa – w sytuacji, gdyby okazało się, że nie może dysponować kredytowaną nieruchomością.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe?

To oczywiście bank decyduje o tym, czy jednym z warunków zawarcia umowy jest opłacenie ubezpieczenia pomostowego i zdecydowanie najczęściej będzie to konieczne. Dlatego podpisanie umowy kredytowej będzie jednoznaczne z tym, że godzisz się na skorzystanie z takiej polisy.

Koszt ochrony uzależniony jest od kilku czynników. Znaczenie ma przede wszystkim wysokość zobowiązania. Kolejnym czynnikiem jest ustalona w danym przypadku wysokość składki, a także to, czy chodzi o nieruchomość pochodzącą z rynku wtórnego czy pierwotnego. Możliwe, że cena będzie inna w przypadku lokali z drugiej ręki, a inna jeśli chodzi o nowe mieszkania czy domy. Innym istotnym czynnikiem, który ma wpływ na koszt takiej ochrony jest czas korzystania z niej. Opłata za ubezpieczenie naliczana jest do momentu, w którym dokonany zostanie wpis do księgi wieczystej – ustanowione zostanie zabezpieczenie hipoteczne.

Więcej informacji: Decydujesz się na kredyt hipoteczny? Skontaktuj się ze mną, by uzyskać więcej informacji o kredycie.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Każdy bank ustala indywidualnie, ile będzie kosztować klienta taka ochrona ubezpieczeniowa. Stosowane są dwie formy naliczania opłaty – jednorazowo, co jest praktykowane rzadziej, lub poprzez podwyższoną marżę, co powiększa wysokość kolejnych rat.

Jeśli chodzi o koszt ubezpieczenia pomostowego przy kredycie hipotecznym, to nie ma tutaj stałej kwoty. Najczęściej w okresie naliczania opłat marża jest podwyższona o 1–2 punkty procentowe, ale są i takie oferty, gdzie ten wzrost może być jeszcze większy. Ile w praktyce będzie Cię kosztować ochrona ubezpieczeniowa? Może kilkaset złotych, a może kilka tysięcy – nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka to będzie kwota, gdyż zbyt wiele jest czynników, które na to wpływają. Wspomnijmy tutaj choćby o okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, który zdecydowanie różni się w poszczególnych miastach w Polsce.

Jak pobierane jest ubezpieczenie pomostowe?

Zdecydowanie najczęściej banki pobierają ubezpieczenie pomostowe w sposób wygodny dla klienta, czyli poprzez podwyższenie marży i tym samym wysokości kolejnych rat. Dzięki temu instytucje nie obciążają kredytobiorcy od razu całościowym kosztem polisy.

Kolejnym sposobem jest pobieranie składki ubezpieczeniowej, która wynosi do 0,1 proc. wartości kredytu. Zdarza się, że banki oczekują z góry zapłaty np. za cały kwartał. Warto zwrócić uwagę, czy wówczas, gdy dojdzie do ustanowienia hipoteki, to otrzymamy zwrot składki za niewykorzystany czas – najczęściej tak będzie, ale możliwe są wyjątki.

Warto dopytać w banku, jak wygląda kwestia naliczania opłaty za ubezpieczenie pomostowe w przypadku, gdy kredyt wypłacany jest w transzach. Możliwe, że opłata zostanie narzucona wyłącznie od dotychczas wypłaconych środków, a nie od całego zobowiązania. To pierwsze rozwiązanie jest oczywiście dla Ciebie bardziej opłacalne.

Potrzebujesz kredytu hipotecznego? Pamiętaj, że ubezpieczenie pomostowe jest jedną z wielu opłat, które mają wpływ na całkowity koszt zobowiązania. Zgłoś się do mnie, przeanalizuję Twoją sytuację finansową i złożę wnioski o kredyt hipoteczny tam, gdzie możesz liczyć na najlepsze warunki.


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Ekspert Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym ekspertem kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Rozwód a kredyt hipoteczny. Jak przenieść lub podzielić kredyt po rozwodzie?

Koleje losu są nieprzewidywalne i zdarza się, że dorośli ludzie podejmują decyzję o rozstaniu. Rozwód to nie tylko emocjonalna karuzela, ale także kwestie związane z podziałem zobowiązań finansowych i majątku. Często spotykanym problemem, jest kredyt hipoteczny. Dla banku, rozwód nie wpływa na zmianę warunków spłaty finansowania. Co w takiej sytuacji możecie zrobić? Rozwód i kredyt […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły