Kredyt hipoteczny a zmiana pracy – jak to wpływa na zdolność kredytową?

Praca jako źródło zarobków jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez bank podczas wnioskowania o finansowanie. Zdarza się jednak, że obecni lub przyszli kredytobiorcy stają przed problemem – zmiana pracy a kredyt hipoteczny. No właśnie, czy rzeczywiście jest to przeszkoda? Wokół tego zagadnienia narosło sporo mitów, którymi postanowiłem zająć się w poniższym tekście. Sprawdź, czy i w jaki sposób zmiana pracodawcy wpływa na ewentualną decyzję banku dotyczącą udzielenia kredytu hipotecznego. 

Zmiana pracy przed wnioskowaniem o kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć? 

Na początku weźmy pod lupę następujący scenariusz: kredytobiorca jest zmuszony zmienić pracodawcę przed złożeniem wniosku o kredyt. Niestety w tej sytuacji szanse na otrzymanie finansowania znacząco maleją. Warto mieć na uwadze, że bank analizuje zdolność kredytową klienta, biorąc pod uwagę wysokość dochodów, formę i stabilność zatrudnienia (także miejsce zatrudnienia), czy staż pracy. Zmiana miejsca pracy tuż przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny może więc skutkować decyzją odmowną.

Co do zasady najbardziej wiarygodną formą zatrudnienia w oczach banku jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Akceptowane są także inne formy zatrudnienia, przy czym w każdym przypadku kluczowym czynnikiem pozostaje odpowiednio długi staż:

  • umowa o pracę na czas określony: minimum 6 miesięcy (ważna uwaga – musi obowiązywać przez kolejne pół roku lub rok);
  • umowa o pracę na czas nieokreślony: minimum 3 miesiące;
  • umowa zlecenie: 6-12 miesięcy w zależności od banku (ważna uwaga – musi obowiązywać przez kolejne pół roku lub rok);
  • własna działalność gospodarcza: staż firmy minimum 12 miesięcy.

Takie wymagania są zrozumiałe – bank musi mieć pewność, że wnioskodawca będzie w stanie spłacać kredyt przez następne kilkanaście/kilkadziesiąt lat. Zatrudnienie na okresie próbnym takie gwarancji nie daje, a jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby uzyskanie promesy od pracodawcy, potwierdzającej chęć przedłużenia umowy. 

Zmiana pracy po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji przez bank

To dosyć specyficzna, rzadka sytuacja, do której trzeba podejść w odpowiedni sposób. Jeśli ubiegasz się o kredyt hipoteczny i zdążyłeś już złożyć wniosek, ale w międzyczasie byłeś zmuszony podjąć pracę w innym miejscu, koniecznie poinformuj o tym bank. W przeciwnym razie możesz zostać posądzony o próbę wyłudzenia kredytu. Zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego „karze może podlegać ten, kto nie powiadomi banku o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego finansowania”. 

Bank najpewniej zażąda zaświadczenia od nowego pracodawcy o wysokości zarobków oraz umowy o pracę. Co więcej, może też obciążyć kredytobiorcę kosztami ubezpieczenia, które jest formą dodatkowego zabezpieczenia kredytu. 

Nowa praca w trakcie okresu kredytowania

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, zaciąganym najczęściej na okres 25-30 lat. W tym czasie wiele osób przynajmniej raz zmienia miejsce zatrudnienia i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. A ponieważ taka zmiana wiąże się zwykle z poprawieniem swojej sytuacji finansowej, nie ma do niej żadnych przeciwwskazań – banki nie mają prawa ograniczać aktywności zawodowej swoich klientów.

Upewnij się jednak, że Twoja umowa kredytowa nie zawiera zapisów informujących o konieczności powiadomienia banku o ewentualnej zmianie pracodawcy. Taki obowiązek pojawia się w przypadku m.in. spadku dochodów (o ok. 1/3) lub utraty pracy. Szczegółowe informacje zawarte są w umowie podpisanej z bankiem. Dokumenty i zaświadczenia od nowego pracodawcy można dostarczyć osobiście do jednego z oddziałów lub przesłać elektronicznie poprzez konto klienta. 

Przejście na działalność gospodarczą po podpisaniu umowy kredytowej

Omówiliśmy już zmianę pracy w trakcie spłaty kredytu – ale co w sytuacji, gdy kredytobiorca postanawia przejść na działalność gospodarczą? Zasadniczo nie zmienia to postanowień umowy, o ile raty będą spłacane zgodnie z harmonogramem kredytu. Przed podjęciem decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej dokładnie przeanalizuj, jakie będą Twoje potencjalne zarobki i czy pozwolą Ci one swobodnie i terminowo spłacać raty zobowiązania.

Kredyt a utrata pracy – co musisz wiedzieć?

Jeśli kredytobiorca traci pracę i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jest zobowiązany poinformować o tym bank, który z kolei zobligowany jest udzielić stosownego wsparcia. Mowa o dwóch rozwiązaniach:

  1. Restrukturyzacja kredytu – czyli zmiana warunków umowy kredytowej, np. wydłużenie okresy kredytowania, przewalutowanie kredytu, zamiana rat stałych na raty rosnące itd.
  2. Wakacje kredytowe – czyli czasowe zawieszenie spłaty zobowiązania.

Zgłoś się do mnie, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zmiany pracy przy zaciągniętym kredycie hipotecznym. Jestem ekspertem kredytowym z wieloletnim doświadczeniem i chętnie wytłumaczę Ci wszelkie zawiłości prawne. Do usłyszenia!


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Ekspert Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym ekspertem kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Rozwód a kredyt hipoteczny. Jak przenieść lub podzielić kredyt po rozwodzie?

Koleje losu są nieprzewidywalne i zdarza się, że dorośli ludzie podejmują decyzję o rozstaniu. Rozwód to nie tylko emocjonalna karuzela, ale także kwestie związane z podziałem zobowiązań finansowych i majątku. Często spotykanym problemem, jest kredyt hipoteczny. Dla banku, rozwód nie wpływa na zmianę warunków spłaty finansowania. Co w takiej sytuacji możecie zrobić? Rozwód i kredyt […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły