Niezależny Doradca Kredytowy Tomasz Wostal ul. Nalewki 8 lok.62, 00-158 Warszawa | ul. Jana Olbrachta 126 lok. 119, 01-373 Warszawa 734-734-349 DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Pożyczki leasingowe dla firm

Pożyczka leasingowa jest produktem finansowym podobnym nieco do kredytu, z tym, że w tym przypadku stroną finansującą całe przedsięwzięciem jest firma leasingowa, a nie bank. Oferta pożyczki skierowana jest do firm starających się o dotację unijną oraz przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT. Niekiedy tą formą mogą być objęci rolnicy, którzy co prawda nie prowadzą działalności gospodarczej jednak chcieliby zakupić specjalistyczny maszyny bądź urządzenia korzystając z dotacji.

Zabezpieczeniem takiej pożyczki może być zastaw rejestrowy maszyny, weksel czy cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej Bardzo często jako zabezpieczenie brana jest pod uwagę dotacja unijna. Istotne jest, iż pożyczka leasingowa może być przeznaczona wyłącznie na środki trwałe. Oznacza to, że za jej pomocą nie można sfinansować na przykład budowy hali czy linii produkcyjnej. Niemniej jednak posiada ona wiele zalet przez co jest bardziej atrakcyjna niż kredyt bankowy lub inne formy leasingu.

Dlaczego pożyczka leasingowa jest tak korzystna?

Przede wszystkim formalności związane jej otrzymaniem są ograniczone do minimum. Inaczej jak w przypadku kredytu nie są wymagane skomplikowane procedury. Sam proces zbliżony jest do tradycyjnego leasingu dzięki czemu na rozpatrzenie wniosku oczekuje się znacznie krócej, w związku z czym szybciej otrzymujemy pieniądze.

Istotne z punku widzenia leasingobiorcy jest również elastyczność ofertowa pożyczki. Można ją zaciągnąć od 6 miesięcy do 6 lat oraz wybrać rodzaj spłacanych rat (malejące, równe lub sezonowe). Co więcej istnieje możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat w trakcie trwania umowy. Wystarczy podpisać z firmą leasingową stosowny aneks.

To co wyróżnia pożyczkę leasingową od tradycyjnego leasingu jest fakt, iż właścicielem zakupionej maszyny bądź urządzenia jest pożyczkobiorca. Cześć przedsiębiorców stawiając sobie taki wymóg właśnie dlatego decyduje się na taką formę finansowania.

Jednak to co najbardziej zachęca firmy do tego rodzaju pożyczki to korzyści podatkowe jakie można dzięki niej osiągnąć. Przede wszystkim watro pamiętać, że rata pożyczki jest zwolniona z podatku VAT zatem przedsiębiorcy, którzy nie są Vatowcami będą płacili niższą ratę niż w przypadku na przykład leasingu operacyjnego. Sam sposób rozliczenia jest analogiczny jak w przypadku zwykłego kredytu, czyli w kosztach można wliczyć jedynie cześć odsetkową raty.

Jeżeli uważasz, że pożyczka leasingowa jest dla Ciebie lepszym rozwiązaniem niż zwykły leasing lub kredyt skontaktuj się ze mną. W imieniu klienta wybieram najkorzystniejszą ofertę na rynku oraz załatwiam wszelkie niezbędne formalności związane z otrzymaniem pożyczki.