Niezależny Doradca Kredytowy Tomasz Wostal ul. Nalewki 8 lok.62, 00-158 Warszawa | ul. Jana Olbrachta 126 lok. 119, 01-373 Warszawa 734-734-349 DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Pożyczka lombardowa dla firm i osób prywatnych

Pożyczka lombardowa jest pożyczką, która dostaje się pod konkretny zastaw i nie należy jej mylić z pożyczką udzielaną w lombardach. Pożyczkodawcą w tym wypadku jest bank, który może udzielić pożyczki na czas od siedmiu dni do trzech miesięcy. Spłata zwykłych kredytów odbywa się za pomocą ustalonego harmonogramu, tutaj natomiast zadłużenie spłacane jest w sposób jednorazowy. Formalności są zmniejszone do absolutnego minimum, a wszelkie szczegóły transakcji powinny być opisane w zawieranej umowie.

Inaczej jak w przypadku zastawienia niemalże każdego przedmiotu w lombardzie bank przyjmuje jedynie określone zabezpieczenie. Jest to między innymi złoto w monetach lub sztabkach, biżuteria ze złota lub platyny oraz inne kosztowności. Dodatkowo bardzo często są brane pod uwagę również papiery wartościowe, polisy na życie, akcje lokaty terminowe czy blokada środków pieniężnych na rachunku osobistym. Wypłacona pożyczka może stanowić maksymalnie 90% wartości zastawionych przedmiotów.

Na oprocentowanie pożyczki lombardowej składa się między innymi stopa lombardowa NBP, a jako, że jest ona stosunkowo niska koszt pożyczki jest znacznie mniejszy niż tradycyjnych kredytów. Aby móc otrzymać tego rodzaju produkt finansowy należy posiadać dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia bądź też samo zabezpieczenie oraz niezbędne dokumenty potwierdzające tożsamość. W przypadku posiadania wspólnoty majątkowej konieczna jest zgoda współwłaściciela na zastawienie przedmiotu.

Cel na jaki przeznaczamy otrzymane środki nie ma dla banku żadnego znaczenia. Sami decydujemy co z nimi zrobimy. Tego typu rozwiązanie skierowane jest do osób, które szybko potrzebują niewielkiej kwoty na pokrycie swoich wydatków. Mówiąc w skrócie z pożyczką lombardową zazwyczaj pożyczamy niewiele, na niski procent i oddajemy zobowiązanie jednorazowo. Przejrzyste warunki i możliwość szybkiego otrzymania pożyczki przyciąga wielu klientów. Zanim się jednak na nią zdecydujemy warto sprawdzić wszystkie dostępne oferty.

Jako niezależny doradca otrzymuję od banków aktualną ofertę pożyczek lombardowych dzięki czemu w danym momencie jestem w stanie określić, która jest najbardziej korzystna dla klienta. Korzystając z moich usług otrzymacie Państwo zarówno pomoc w wybraniu tej najbardziej optymalnej jak i wsparcie podczas procedury przydzielania pożyczki. W końcu jeśli mamy możliwość porównania ofert to dlaczego mielibyśmy z niej nie skorzystać.