Niezależny Doradca Kredytowy Tomasz Wostal ul. Nalewki 8 lok.62, 00-158 Warszawa | ul. Jana Olbrachta 126 lok. 119, 01-373 Warszawa 734-734-349 DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Kredyt pomostowy dla firm

Kredyt pomostowy przyznawany jest jako pomoc w finansowaniu inwestycji, na którą inwestor otrzymał dotację unijną. Zanim otrzyma on refundację pomaga ona w utrzymaniu płynności finansowej firmy. Środki dostępne są już do samego początku realizacji projektu, aż do jego wykonania. Sam kredyt może być wypłacany zarówno w całości jak i w transzach. Wszystko zależy od specyfiki inwestycji. Co warte podkreślenia wysokość kredytu może sięgać nawet całości wartości przedsięwzięcia.

Jako, że jest to kredyt stosunkowo bezpieczny z punktu widzenia banków, dostęp do nieco jest łatwiejszy niż w przypadków innych rodzajów kredytów. Wszystko dlatego, że w rzeczywistości są one spłacane ze środków unijnych. Zazwyczaj typowym zabezpieczeniem jest cesja praw z umowy o dofinansowanie z wraz z wekslem in blanco kredytobiorcy.

Rzadko który bank z góry ustala oprocentowanie takiego kredytu. Zazwyczaj jest on negocjowany indywidualnie co sprawia pewien problem dla inwestora. Musi on bowiem składać wnioski do wszystkich banków, aby móc później porównać otrzymane oferty. O pomoc w takich sytuacjach można zgłosić się do doradcy kredytowego.

W imieniu przyszłego kredytobiorcy wypełniam niezbędne formalności, składam wnioski, a następnie wykonuję zestawienie ofert i wspólnie klientem wybieram tą, która będzie najbardziej korzystna. Znając procedury panujące w instytucjach bankowych postaram się przyspieszyć proces weryfikacji złożonych dokumentów.

Podstawą w przypadku każdej negocjacji jest przygotowanie profesjonalnego biznes planu. Dzięki niemu możemy otrzymać korzystniejsze warunki kredytu. Z kolei jeżeli zlekceważymy jego znaczenie to może się okazać, że nie otrzymamy kredytu pomostowego nawet w przypadku kiedy dotacja unijna zostanie nam przyznana.

Sama spłata zadłużenia zależna jest tak naprawdę od terminu otrzymania dotacji tak więc banki często pozwalają na wydłużenie terminu spłaty. Jako, że kredyt jest spłacany z dotacji, kredytobiorca w rzeczywistości spłaca jedynie same odsetki.

Zalety kredytu pomostowego:

  1. Indywidualne negocjacje warunków kredytu, w tym oprocentowania oraz jego zabezpieczenia
  2. Pozwala on na rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed otrzymaniem dotacji unijnej i tym samym finansowaniu projektu, aż do momentu pozyskania właściwych środków

Inaczej jak w przypadku innych zobowiązań, kredyt pomostowy nie jest obwarowany rygorystycznymi warunkami jakie trzeba spełniać. Jasne i elastyczne zasady oraz wymagania sprzyjają w zwiększeniu jego popularności wśród firm starających się o dotację unijną.