Niezależny Doradca Kredytowy Tomasz Wostal ul. Nalewki 8 lok.62, 00-158 Warszawa | ul. Jana Olbrachta 126 lok. 119, 01-373 Warszawa 734-734-349 DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

kredyt inwestycyjny

Rozwój firmy jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Jednym z niezbędnych jest z pewnością aktywne inwestowanie. Pomimo tego, iż jest to oczywiste w praktyce nie zawsze można sobie na to pozwolić bowiem jakakolwiek inwestycja wymaga wyłożenia kapitału, którego firmy często nie posiadają. Aby nie pozostać w tyle za konkurencją trzeba zatem poszukać odpowiednich źródeł finansowania. Właśnie do takich firm skierowany jest kredyt inwestycyjny.

Pozwala on na zrealizowanie przez przedsiębiorcę wszelkich przedsięwzięć, których celem może być rozbudowa zakładu, linii produkcyjnej, modernizacja parku maszynowego czy też zakup materiałów lub wartości nie materialnych takich jak chociażby patenty czy udziały w innych spółkach. Możliwości jest naprawdę wiele, a jedyna przeszkoda jaką jest brak kapitału przestaje mieć znaczenie.

Wielkość kredytu inwestycyjnego zależna jest od zdolności kredytowej i oceny finansowej przedsięwzięcia. Ważne jest zatem, aby udając się do banku uzyskać od niego pozytywny wynik analizy finansowo ekonomicznej. Nieumiejętne przedstawienie swojego projektu inwestycji może skutkować odrzuceniem całego wniosku. Dobrze jest zatem wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem specjalisty w dziedzinie finansów.

Rola doradcy kredytowego polega na analizie planu inwestycyjnego i ocenie, które elementy należy poprawić, aby bank przychylnie odniósł się do złożonego wniosku oraz załatwienie wszelkich formalności. Niekiedy kilka wskazówek może zaoszczędzić mnóstwo czasu i pomóc otrzymać kredyt inwestycyjny.

Nie wystarczy bowiem udać się do banku ze swoim pomysłem. Trzeba jeszcze odpowiednio go przedstawić, a to nie zawsze jest takie proste. Oczywiście zanim zdecydujemy się na konkretny bank trzeba wcześniej porównać wszystkie oferty dostępne na rynku. Wizyta u doradcy znacznie przyspieszy ten proces.

Zatem jeśli masz pomysł na rozwój swojej firmy i poszukujesz dodatkowego kapitału, który pozwoli Ci na efektywne inwestowanie warto rozważyć możliwość zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu inwestycyjnego.

Często warunkiem przyznania kredytu jest wkład własny przedsiębiorcy, który zmniejsza ryzyko kredytowe ponoszone przez banki. Przykładem takiego zabezpieczenia może być chociażby hipoteka. Kwota kredytu może być przyznawana w całości, w transzach lub w formie linii kredytowej. To co je rozróżnia to warunki jakie trzeba spełniać, aby otrzymać środki. W przypadku transz jest to zazwyczaj wypełnienie zapisów umownych na każdym etapie realizacji. Co do linii kredytowej nie ma określonych terminów oraz kwot przelewów środków.

Formy spłat kredytu inwestycyjnego:

  1. Równe raty kapitałowe - są to raty malejące, gdyż odsetki są naliczane od coraz mniejszego kapitału
  2. Raty sumaryczne - równe raty kapitałowe
  3. Jednorazowa spłata zadłużenia po dacie zakończenia okresu kredytowania
  4. Nieregularny schemat spłat ustalony indywidualnie z bankiem