Niezależny Doradca Kredytowy Tomasz Wostal ul. Nalewki 8 lok.62, 00-158 Warszawa | ul. Jana Olbrachta 126 lok. 119, 01-373 Warszawa 734-734-349 DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Kredyt hipoteczny dla firm

Potrzeby mieszkaniowe zwykłych rodzin i klientów indywidualnych są całkowicie zrozumiałe i banki zarabiają krocie odpowiadając na to zapotrzebowanie. Niektóre marki komercyjnych banków wyspecjalizowały się na przestrzeni ostatnich lat właśnie w takich działaniach, które umocniły ich pozycję na rynku kredytów hipotecznych i adresowały swoje oferty do najbardziej potrzebujących klientów indywidualnych. Ale były także i takie marki, które postanowiły przede wszystkim stawiać na klientów instytucjonalnych i korporacyjnych, a więc inne firmy i podmioty gospodarcze poszukujące kapitału na własne inwestycje.

Coraz częściej pojawiały się więc zapytania o kredyt hipoteczny dla firm, który można byłoby nabyć na preferencyjnych warunkach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Banki okazały się bardzo dobrym partnerem i dostosowały szybko kredyt hipoteczny dla firm do oczekiwań partnerów biznesowych, zwłaszcza w szalenie konkurencyjnych warunkach XXI wieku.

Naturalnym jest, że wielkie korporacje finansowe nie potrzebują raczej dodatkowego wsparcia, a ogromne spółki notowane na giełdzie przeważnie mogą z powodzeniem znaleźć inne źródła finansowania własnych potrzeb rozwojowych i ekspansji, aniżeli kredyt hipoteczny dla firm. Mogą one chociażby zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy i zaproponować konkretne ścieżki strategicznego rozwoju, oczekując jednocześnie od inwestorów większego wkładu kapitałowego – naturalnie niekiedy udziałowcami w dużych spółkach i korporacjach są właśnie banki.

W rzeczywistości jednak taki produkt jak kredyt hipoteczny dla firm dużo skuteczniej i lepiej sprzedaje się w warunkach gospodarek szybko rozwijających się, opartych przede wszystkim na społeczeństwie klasy średniej i małych oraz średnich lokalnych przedsiębiorcach.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

To własny przemysł, dobra edukacja, a także nowoczesny i konkurencyjny biznes otwierany przez mieszkańców danych miast i miasteczek, najszybciej i najstabilniej budują przewagę ekonomiczną całej krajowej gospodarki w skali makro. Teoretycznie więc nie ma skuteczniejszej metody na budowanie dobrobytu finansowego i ekonomicznego przyszłych pokoleń, niż dbanie o konkurencyjność i rozwój przedsiębiorczości wśród klasy średniej – można to robić chociażby spierając tani i łatwo dostępny kredyt hipoteczny dla firm.

Państwo nie może oczywiście, a przynajmniej nie powinno, w wyraźny sposób wpływać na wolny rynek i kreować jego konkretne zachowania czy wymuszać pewne nienaturalne mechanizmy, które nie powstały by w wyniku samodzielnego funkcjonowania wolnego rynku. Niemniej może wywoływać swoimi działaniami pewne trendy oraz zmianę zachowania głównych inwestorów czy podmiotów gospodarczych, na bardziej przychylne względem małych i średnich firm z sektora lokalnego, chociażby wspierając finansowo ze środków skarbu państwa kredyt hipoteczny dla firm, które spełnią oczywiście określone wymagania formalne.

To naturalne, że wydatkowanie środków z budżetu państwa na rzecz pomocy obywatelom prowadzącym własną działalność gospodarczą jest uzasadnione i nawet wskazane. Powinno odbywać się jednak z poszanowaniem konkretnych reguł i zasad, wśród których najważniejsze to:

  • sprawiedliwe dystrybuowanie pomocy umożliwiające wszystkim podmiotom gospodarczym równe i obiektywne ubieganie się o przyznanie tej samej pomocy, bez względu na wielkość, charakter funkcjonowania czy sektor działalności biznesowej
  • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi uwzględniające przede wszystkim wykonanie wielu różnych planów, kosztorysów i scenariuszy wpływu udzielania danej pomocy na wieloletnią kondycję finansów publicznych
  • stworzenie przejrzystych zasad naboru wniosków o udzielenie pomocy, a także postawienie wnioskującym wysokich wymogów formalnych, pozwalających na jasne odsianie podmiotów nie spełniających norm od tych, dla których cała taka pomoc jak kredyt hipoteczny dla firm została zaplanowana
  • współpraca z licznymi bankami komercyjnymi, a przede wszystkim organizacjami skupiającymi podmioty rynku finansowego, w celu wspólnego ustalenia strategii realizowania takiego programu oraz głównych celów jego wprowadzenia na rynek.

To właśnie ustalenie celów, jakie mają być osiągnięte i zrealizowane przez takie tanio i łatwo dostępny kredyt hipoteczny dla firm, powinno być pierwszym krokiem do uruchomienia w ogóle takiej pomocy. Kluczem wydaje się bowiem zrozumienie, dlaczego drobny biznes potrzebuje takiej pomocy i jak szybko otrzymany kredyt hipoteczny dla firm może zmienić rzeczywistość ich funkcjonowania, podnieść konkurencyjność i przenieść organizację na wyższy poziom.

Dopiero wtedy propozycje składane przez polityków, a uzgodnione wcześniej zarówno ze stroną społeczną jak i samymi bankierami, są w stanie doprowadzić do ogólnie przyjęte konsensusu i zaowocować stworzeniem planu konkretnych reform. Bankierzy zawsze dbają o swój interes i dla nich każdy kredyt hipoteczny dla firm, bez względu na jego wielkość czy długość inwestycji, musi być bezpieczny i zabezpieczony ewentualnym majątkiem ruchomym i nieruchomym firmy. Ostatecznie bankierzy nieznacznie rezygnują z własnego zysku, jakim w takim produkcie jak kredyt hipoteczny dla firm zawsze jest oprocentowanie kredytu.

Wysokie oprocentowanie sprawia bowiem, że bank musi w rzeczywistości sprawdzić wypłacalność firmy w oparciu o zdecydowanie wyższe koszty końcowe kredytu, aniżeli miałoby to miejsce przy niższym lub prawie zerowym oprocentowaniu. Dla państwa niemożliwym jest, aby takie kredyt hipoteczny dla firm finansować na zasadzie bezpośredniego przelewania części pomocy na konta firmy przez kolejne miesiące czy lata funkcjonowania.

Nie dałoby to zresztą efektu w postaci wzrostu zaufania banków do klientów ani obniżenia kosztów takiego kredytu. Sami przedsiębiorcy natomiast nie chcieliby w ogóle ubiegać się o kredyt hipoteczny dla firm, ponieważ ostatecznie sami zapłacić musieliby dokładnie tyle samo, ile proponowano im do tej pory. Najskuteczniejszą metodą, jaką więc posługują się obecnie różne rządy na świecie starające się wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, jest dopłata do oprocentowania takiego kredytu.

Odsetki, jakie niesie taki kredyt hipoteczny dla firm spłacane są w większości bezpośrednio na konto banku przez odpowiednie instytucje rządowe. Dzięki temu bank może policzyć o wiele niższe zobowiązanie samemu klientowi, którym w tym wypadku jest firma i sprzedać taki kredyt po prawdziwie atrakcyjnych warunkach. Firma zyskuje partnera finansującego część zobowiązania oraz twardy kapitał na wykonanie kluczowych inwestycji w swoje zaplecze infrastrukturalne poprzez poszerzenie bazy nieruchomości.